Objekt-Metadaten
Family planning and fertility : estimating program effects using cross-sectional data

Autor :Claus C. Pörtner, Kathleen Beegle, Luc Christiaensen
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
data object from HALCoRe_document_00011654
 
Typ :Report
Format :Text
Quelle :http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000158349_20110927132145&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
Rechte :World Bank Group
Anmerkungen :Website: http://www.worldbank.org/
 
Erstellt am :24.10.2011 - 07:54:48
Letzte Änderung :24.10.2011 - 07:55:29
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00011654
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=11654