Objekt-Metadaten
Defusing Egypt's Demographic Time Bomb

Autor :Raymond Gilpin, Amal A. Kandeel, Paul J. Sullivan
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
data object from HALCoRe_document_00010805
 
Typ :Report
Format :Text
Quelle :http://www.usip.org/publications/diffusing-egypt-s-demographic-time-bomb
Rechte :United States Institute of Peace
Anmerkungen :Website: http://www.usip.org/
 
Erstellt am :07.07.2011 - 08:34:25
Letzte Änderung :07.07.2011 - 08:34:48
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00010805
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=10805