Objekt-Metadaten
Public Islam on the Balkans in a wider Europe context

Autor :Simeon Evstaviev
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
Dataobject from HALCoRe_document_00007297
 
Typ :Forschungsarbeit
Format :Text
Quelle :http://pdc.ceu.hu/archive/00003105/
Rechte :PDC
Anmerkungen :Website: http://pdc.ceu.hu/
 
Erstellt am :23.07.2009 - 14:57:16
Letzte Änderung :22.04.2010 - 08:16:06
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00007297
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=7297