Objekt-Metadaten
Armenia after a decade of reform

Autor :Enrique Gelbard
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
Dataobject from HALCoRe_document_00006389
 
Typ :Forschungsarbeit
Format :Text
Quelle :http://pdc.ceu.hu/archive/00002967/01/armania_after_a_decade_of_reform_Armania.pdf
Rechte :International Monetary Fund
Anmerkungen :Website: http://pdc.ceu.hu
 
Erstellt am :26.03.2009 - 09:59:34
Letzte Änderung :22.04.2010 - 09:26:15
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00006389
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=6389