Objekt-Metadaten
From Segmentarity to Opacity: On Gellner and Bourdieu, or why Algerian Politics Have Eluded Theoretical Analysis and Vice Versa

Autor :Dr. Hugh Roberts
Herkunft :Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschl. Nordafrika
 
Dokumente :
Dataobject from HALCoRe_document_00005984
 
Typ :Forschungsarbeit
Format :Text
Quelle :http://se1.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=ISN&fileid=5652CE23-B5E3-5BD3-C24F-AC3E0A0EFD2D&lng=en
Rechte :Hugh Roberts
Anmerkungen :Website: http://www.isn.ethz.ch
 
Erstellt am :24.02.2009 - 14:54:19
Letzte Änderung :22.04.2010 - 08:37:49
MyCoRe ID :HALCoRe_document_00005984
Statische URL :http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/DocumentServlet?id=5984